Nieuwjaarswens van de voorzitter

Het jaar 2022 ligt alweer bijna achter ons. De coronaproblematiek van de afgelopen jaren loopt op zijn einde. Goed nieuws zou je zeggen. Dat de wereld daarna is opgeknapt kunnen we helaas niet stellen. De Russische invasie in Oekraïne laat zien dat de mensheid niet veel leert van de historie. 

Blijkbaar kan macht en eigengewin nog steeds aanleiding zijn om een hele bevolking in de ellende te storten door dood en verderf te zaaien. Het terroriseren van de halve wereld met inzet van energie als wapen hoort daar blijkbaar ook bij.

Een “wake-up call” voor iedereen dat we ons niet afhankelijk moeten maken van landen waar de democratie met voeten getreden wordt. En juist meer samen een vuist moeten maken om onze democratie te verdedigen. Een sterk Europa met een hechte samenwerking die over onze landsgrenzen gaat is daarbij onmisbaar. 

Gelukkig wordt daar ook op geacteerd. Weinig mensen zijn nog tegen Europa, investeren in een leger en nadenken over kerncentrales is ineens ook weer mogelijk. Massale ondersteuning van Oekraïne wordt toegejuicht. Daarmede worden de geopolitieke problemen nog niet opgelost maar je ziet wel een forse verschuiving in de goede richting.

Ook op ons terrein van de energietransitie zien we het gevoel voor urgentie toenemen. Iedereen begrijpt inmiddels dat we moeten zorgen dat we vooral ook lokaal iets te zeggen krijgen en behouden over onze eigen duurzame energievoorziening. Nu en in de toekomst.

Dat laatste is waar Energiek Heusden voor staat. Met ons project Hooibroeken zullen we, na wat vertraging door de gewijzigde omstandigheden op de energiemarkt, het komende jaar de voorbereidingen afronden zodat de bouw begin 2024 gerealiseerd kan worden. 

Het project Hooibroeken omvat een zonneveld van 23 hectaren wat aangelegd zal worden aan de polderweg in Oudheusden. De op te wekken energie staat gelijk aan het elektriciteitsverbruik van 10.000 huishoudens. Alle inwoners, bedrijven en instellingen uit de gemeente Heusden kunnen meedoen en investeren in dit project. Door lid te worden van Energiek Heusden kan iedereen vervolgens meepraten en beslissen over vervolgstappen binnen het project en natuurlijk ook binnen onze coöperatie.

We wensen iedereen toe dat de wereld er volgend jaar weer wat beter uitziet en dat we als Energiek Heusden erin slagen onze doelen te realiseren. Daarvoor is het wenselijk dat we het ledenaantal (op dit moment ca 330) verder uitbreiden om daarmede betrokkenheid en draagvlak van die doelen in onze gemeente te vergroten. 

U hebt zelf waarschijnlijk voor het komende jaar ook doelen die u zou willen realiseren. 
Wij wensen u daar alle succes mee en voor u en uw naasten vooral een gezond en gelukkig 2023. Laten we proberen er iets moois van te maken.


Namens het Bestuur van Energiek Heusden 
Frie van Hulten
Voorzitter.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *