Zonnepark Hooibroeken

Zonnepark Hooibroeken komt voor 50% in handen van de Heusdense gemeenschap. Op 6 april 2021 heeft de gemeente Heusden de locatie Polderweg 1 in Oudheusden aangewezen als locatie voor een groot zonnepark.
Daarna zijn ontwikkelaar Sunvest en Energiek Heusden aan de slag gegaan om met de gemeente en alle betrokken partijen, zoals omwonenden, Natuurmonumenten, Natuur- en Milieuverenging en het Waterschap te praten over de inhoud en de landschappelijke inpassing van  het park. Ook werden, vanwege de coronalockdown digitale, publieksavonden georganiseerd. Inmiddels zijn alle afspraken met partijen vastgelegd in overeenkomsten. Ook de vergunningen zijn onherroepelijk geworden. 

Inmiddels is ook de SDE++-subsidie verleend en is de aansluiting op het elektriciteitsnet contractueel met Enexis vastgelegd. In de komende periode zijn de belangrijkste zaken de technische engineering, de aanbesteding van het zonnepark, de bankfinanciering en de inleg van de lokale deelnemers (50% lokaal eigendom). Naar verwachting kan er begin 2024 gestart worden met de bouw van het zonnepark.

Als je nu al kenbaar wilt maken dat je belangstelling hebt om financieel in het project deel te nemen, vul dan het aanmeldformulier <link naar formulier>in. Heb je nog vragen? Stuur dan even een mail naar info@energiekheusden.nl
Nog mooier vinden wij het als je Energiek Heusden in dit hele proces zou willen ondersteunen door lid te worden. Dat kost je slechts 15 euro per jaar. Hoe meer leden hoe meer invloed.
Op de hoogte blijven? Meld je dan aan voor onze gratis nieuwsbrief.