Zonnepark Hooibroeken

Zonnepark Hooibroeken komt voor 50% in handen van de Heusdense gemeenschap. Op 6 april 2021 heeft de gemeente Heusden de locatie Polderweg 1 in Oudheusden aangewezen als locatie voor een groot zonnepark.
Daarna zijn ontwikkelaar Sunvest en Energiek Heusden aan de slag gegaan om met de gemeente en alle betrokken partijen, zoals omwonenden, Natuurmonumenten, Natuur- en Milieuverenging en het Waterschap te praten over de inhoud en de landschappelijke inpassing van  het park. Ook werden, vanwege de coronalockdown digitale, publieksavonden georganiseerd. Inmiddels zijn alle afspraken met partijen vastgelegd in overeenkomsten. Ook de vergunningen zijn onherroepelijk geworden. 

Ga naar de website van Zonnepark Hooibroeken voor meer informatie.