Zonnepark Hooibroeken

Zonnepark Hooibroeken komt voor 50% in handen van de Heusdense gemeenschap. Op 6 april 2021 heeft de gemeente Heusden de locatie Polderweg 1 in Oudheusden aangewezen als locatie voor een groot zonnepark.
Daarna zijn ontwikkelaar Sunvest en Energiek Heusden aan de slag gegaan om met de gemeente en alle betrokken partijen, zoals omwonenden, Natuurmonumenten, Natuur- en Milieuverenging en het Waterschap te praten over de inhoud en de landschappelijke inpassing van  het park. Ook werden, vanwege de coronalockdown digitale, publieksavonden georganiseerd. Inmiddels zijn alle afspraken met partijen vastgelegd in overeenkomsten. Ook de vergunningen zijn onherroepelijk geworden. 

Inmiddels is ook de SDE++-subsidie verleend en is de aansluiting op het elektriciteitsnet contractueel met Enexis vastgelegd.

Als gevolg van de lockdown in China en het binnenvallen van Rusland in Oekraïne zijn de geopolitieke omstandigheden daarna gewijzigd. En daardoor zijn ook een aantal uitgangspunten voor ons zonnepark veranderd. De prijs van zonnepanelen, de bouwkosten en het renteniveau zijn fors toegenomen en banken zijn voorzichtiger geworden met de financiering. Daarom moesten we op zoek om de haalbaarheid van het Zonnepark weer te verbeteren. Die oplossing hebben we gevonden door op het terrein van het zonnepark ook batterijen te gaan plaatsen die we gaan leasen. Daarmee wordt het mogelijk om de opbrengsten te verhogen door energie op te slaan, in te kopen en te verkopen op momenten dat de prijs daarvoor gunstig is. Ook dienen we daarmee het bredere maatschappelijke probleem van de onbalans in de totale vraag en aanbod van duurzame energie.

In de komende periode zijn naast het uitwerken van de leaseconstructie voor de batterijen, de technische engineering, de aanbesteding van het zonnepark, de bankfinanciering en de inleg van de lokale deelnemers (50% lokaal eigendom) de belangrijkste zaken die ingevuld moeten worden. Naar verwachting kan er in het eerste halfjaar van 2024 gestart worden met de bouw van het zonnepark.

Als je nu al kenbaar wilt maken dat je belangstelling hebt om financieel in het project deel te nemen, vul dan het aanmeldformulier in. Heb je nog vragen? Stuur dan even een mail naar info@energiekheusden.nl .

Nog mooier vinden wij het als je Energiek Heusden in dit hele proces zou willen ondersteunen door lid te worden. Dat kost je slechts 15 euro per jaar. En in 2023 is dat zelfs helemaal gratis!
Hoe meer leden hoe meer invloed.

Op de hoogte blijven? Meld je dan aan voor onze gratis nieuwsbrief.