Sportaccommodaties

De werkgroep sportaccommodaties houdt zich bezig met mogelijkheden om energie te besparen in de gebouwen van sportverenigingen en bij veldverlichting. Vertegenwoordigers van verschillende sportverenigingen hebben in de afgelopen periode de energierekeningen van de sportclubs vergeleken. Het bleek, dat er grote verschillen in deze rekeningen zitten. Energiekosten bepalen een groot deel van de hoogte van de contributie voor uw sportvereniging. Het is dus belangrijk om de energierekening laag te houden om zo te zorgen, dat sport voor iedereen toegankelijk blijft.

Belang van besparen

Belangrijk is om zo weinig mogelijk energie te gebruiken. Dat is het beste voor onze aarde. En om duurzame energie te gebruiken voor dingen die toch energie nodig hebben. En dan als laatste pas gebruik maken van traditionele energiebronnen, zoals aardolie en gas. We noemen dit de Trias Energetica.

De gouden tips

Op basis van een eerste vergelijking van energierekeningen van sportclubs hebben de leden van de werkgroep sportaccommodaties een aantal gouden tips verzameld voor beheerders van sportaccommodaties, die ze graag met u willen delen:

Vergelijk de energierekening met die van andere sportverenigingen

Overstappen naar een groenere energieleverancier is wellicht geen directe energiebesparing, maar wel een besparing op de CO2 uitstoot van uw club en wellicht ook een besparing in de portemonnee. 

Foutieve capaciteit

Inventariseer de technische capaciteit van uw gasaansluiting in relatie tot uw verbruik. Inventariseer de technische capaciteit van uw elektriciteits-aansluiting in relatie tot uw verbruik. Vaak zijn de aansluitingen te zwaar. Dit is een jaarlijks terugkerende kostenpost.

Monitoring

Weet wat elk apparaat gebruikt aan energie en presenteer dit aan de leden. (lijst ophangen in de kantine).  Als u ziet waar uw gas of elektriciteit aan op gaat, kunt u gerichter aan de slag met energie besparen. Er zijn verschillende hulpmiddelen om inzicht te krijgen in het verbruik. Dat kan simpel door periodiek, bijvoorbeeld één keer per maand, de standen te noteren. Als u de leden bewust maakt van het gebruik van energie, levert dat al een besparing van 10-15% op. Daarnaast zijn er veel mogelijkheden in de markt die hulp kunnen bieden. Veel leveranciers bieden tools aan via de website. Daarnaast zijn er zogenaamde energieverbruiksmanagers.  Een energieverbruiksmanager geeft inzicht in uw energieverbruik en kan u helpen met het besparen op uw energierekening. Een overzicht is te vinden op http://www.energieverbruiksmanagers.nl/.

Energiescan

Vraag de Energie Quick Scan van Energiek Heusden voor sportaccommodaties aan en kijk waar je als vereniging kunt besparen. Kijk kritisch naar de vermogens van de energieverslindende apparaten, bijvoorbeeld koelkasten van 7 jaar en ouder. Na het invullen van de energiescan kan de werkgroep adviseren bij het vinden en uitvoeren van de juiste maatregelen.

“Een gemiddelde koelvriescombi van zeven jaar oud gebruikt jaarlijks 350 kWh (85 euro, prijspeil 2014/2015) aan stroom. Eentje van twintig jaar oud jaagt er zelfs meer dan 500 kWh per jaar (120 euro, prijspeil 2014/2015) doorheen. Vergelijk dat met een nieuwe A+++ koelvriescombinatie die slechts 150 kWh per jaar gebruikt (35 euro, prijspeil 2014/2015).” [bron: Milieucentraal]

Good housekeeping

Door de invoering van een aantal gedragsmaatregelen of ‘good housekeeping’ kan er makkelijk aan energiebesparing gedaan worden. Ook worden op deze manier kosten bespaard. Een aantal voorbeelden voor elektriciteitsbesparing staat hieronder vermeld.

Verminder sluipverbruik

Schakel apparatuur, die u niet gebruikt uit en controleer schakelklokken.

Zet apparatuur buiten werktijd uit, 

Zet kopieerapparaten en printers buiten werktijd uit. 

Zet dranken- en vendingsautomaten buiten werktijd uit.

Productkoeling (horecadeel)

 • Houdt producten, die geen koeling behoeven, buiten de koeling. 
 • Plaats geen warme producten in de koelruimte. 
 • Vervang versleten deurrubbers van koel- en vriescellen.

Diversen

Gebruik apparaten, zoals vaatwasmachine en wasmachine alleen maar als ze echt vol zijn.

Wees alert op onnodig branden van de verlichting.

Kijk kritisch naar de ruimteverwarming en onderzoek de mogelijkheden van het maken een warmtesluis voor de kantine.

Maak afspraken over opladen van mobieltjes etc in de kleedkamers.

Vervang sportveld, -terrein en -hal verlichting door LED

Grote besparing kan worden behaald door het toepassen van LED-sportveldverlichting. Dit is een energiezuinig alternatief voor conventionele (metaal-halide) sportveldverlichting. Een conventionele lamp van 2.000 Watt kan vervangen worden door een led-lamp van 1.600 Watt (bij maximale verlichtingssterkte). De grootste energiebesparing wordt behaald door het toepassen van dynamisch gebruik.

Voordelen:

 • Energiebesparing
 • Kan toegepast worden op bestaande installaties (masten, kabels)
 • Lange levensduur van de lampen (25 jaar)
 • Minder strooilicht en daarom prettiger voor omwonenden
 • Dynamische toepassingen mogelijk:

* Slechts half of kwart veld verlichten
* Tussentijds uitschakelen (geen lange opstarttijd, dus kan op elk gewenst moment aan- en uitgeschakeld worden).
* Ook overige verlichting vervangen door LED verlichting draagt bij aan een lager energieverbruik. Op internet zijn er verschillende rekenschema’s te vinden die helpen bij de keuze of het interessant is of niet. 

Grote besparing kan worden behaald door het toepassen van LED-sportveldverlichting. Dit is een energiezuinig alternatief voor conventionele (metaal-halide) sportveldverlichting. Een conventionele lamp van 2.000 Watt kan vervangen worden door een led-lamp van 1.600 Watt (bij maximale verlichtingssterkte). De grootste energiebesparing wordt behaald door het toepassen van dynamisch gebruik.

Voordelen:

 • energiebesparing
 • kan toegepast worden op bestaande installaties (masten, kabels)
 • lange levensduur van de lampen (25 jaar)
 • minder strooilicht en daarom prettiger voor omwonenden
 • dynamische toepassingen mogelijk:

* dimbaar, tijdens trainingen minder felle verlichting dan tijdens wedstrijden.
* slechts half of kwart veld verlichten
* tussentijds uitschakelen (geen lange opstarttijd, dus kan op elk gewenst moment aan- en uitgeschakeld worden).
Ook overige verlichting vervangen door LED verlichting draagt bij aan een lager energieverbruik. Op internet zijn er verschillende rekenschema’s te vinden die helpen bij de keuze of het interessant is of niet.

Isolatie van het clubgebouw

Er zijn vele toepassingen van isolatie, van glas tot dak. Een aantal kan tegen geringe kosten vaak met hulp van leden worden uitgevoerd. Denk bijvoorbeeld aan de toepassing van radiatorfolie en toepassen van buisisolatie. Werk bij besparen van boven naar beneden , want warmte stijgt omhoog en gaat daar als eerste verloren, dus in de volgorde dak-muren en ramen-vloer. Wat geldt voor een woning, geldt ook voor een clubgebouw. 

Zon op het dak van de sportaccommodatie

De daken van sommige sportaccommodaties zijn geschikt voor zonnepanelen. Dat is van een aantal zaken afhankelijk: hoeveel stroom verbruikt de vereniging zelf, hoe zwaar zijn de aansluitingen, BTW-plichtig, etc.  In een aantal gevallen is het mogelijk om SDE+subsidie aan te vragen en soms kan het teveel aan zonne-energie gedeeld worden met andere inwoners van de gemeente Heusden. Dat wordt ZOAD genoemd (Zon Op Andermans Dak). Daarmee ontstaan er goede mogelijkheden tot het betalen van de aanschaf van de zonnepanelen.

Andere mogelijkheden voor de leden van de sportvereniging

Wij hebben de afgelopen tijd gezocht naar mogelijkheden om energie te besparen. Belangrijk daarbij is, dat u en uw leden weten hoeveel energie de sportaccommodatie gebruikt en waarvoor. Het inzicht in het gebruik van energie in eigen huis van de leden, geeft ook inzicht in het gebruik van energie in de sportaccommodatie. Uw leden kunnen inzicht krijgen in het verbruik van energie met de volgende twee mogelijkheden:

Energiecafé

In de komende periode gaan we energiecafés organiseren op verschillende plekken in de gemeente Heusden. Bij zo’n energiecafé brengt u uw laatste energieafrekening mee. We kijken samen naar de energierekening: wat staat er op en waar betaalt u allemaal voor? Dit geeft u inzicht in uw eigen energieverbruik: is het hoger dan gemiddeld of lager? Waar zou dit aan kunnen liggen? Ook is tijdens een energiecafé de mogelijkheid om van energieleverancier te wisselen. Dat is geen besparing op energie, maar levert wel euro’s op. U kunt een energiecafé op uw vereniging organiseren. Neem daarvoor contact op met switchservice@energiekheusden.nl

Het energiekoffertje Watt Nu

In het energiekoffertje zit een werkboekje. Samen met leden van uw sportvereniging kunt u een team vormen. Het team gaat samen aan de slag met het werkboekje. Je onderzoekt je eigen huis en de apparaten die er in staan op hun energieverbruik. De leden van het team krijgen een energiemeter te leen. Hiermee kun je het verbruik van de verschillende apparaten in huis meten. En we verklappen al vast: het venijn zit op plekken, waar je het niet verwacht. En zo kom je er achter waar je kunt besparen. Leukste is natuurlijk als de vereniging er een wedstrijd van maakt : welk team kan de energierekening het meeste omlaag krijgen? Er zijn 5-6 bijeenkomsten nodig om het werkboekje helemaal door te werken. Het aantal ligt vooral aan het enthousiasme, waarmee het team aan de slag gaat. Vanuit de werkgroep reductie wordt u geholpen om de bijeenkomsten voor te bereiden. Als uw vereniging hiervoor belangstelling heeft, dan kunt u zich aanmelden via reductie@energiekheusden.nl.