Reductie

Besparen komt eerst, waarom?

De werkgroep reductie houdt zich bezig met energie besparen. Dit is belangrijk omdat het verminderde gebruik van fossiele energie automatisch leidt tot minder uitstoot van broeikas gassen, fijnstof enz. Pure winst dus. Daarnaast is het minder gebruiken van duurzaam opgewekte energie belangrijk om te voorkomen dat we het hele land vol windmolens en zonnepanelen moeten zetten om die duurzame energie op te wekken.
Met name de westerse landen zijn verslaafd aan energie en het gebruik stijgt nog steeds. Dit is op termijn niet vol te houden. Conclusie:

  • Gebruik zo min mogelijk energie. 
  • Gebruik voor de energie die nodig is bij voorkeur duurzame energie. 
  • Gebruik van de fossiele energiebronnen, als het echt niet anders kan, de bronnen die het milieu het minst belasten. Onder andere door het kiezen van een groene energieleverancier. Klik hier voor een overzicht van energieleveranciers.

We noemen dit de Trias Energetica.

Uiteraard kun je ook zelf aan de slag. 
Klik hier voor de site energiebesparendoejenu.nl