Over het project – stand van zaken

Op 6 april 2021 heeft de gemeente Heusden de locatie Polderweg 1 in Oudheusden aangewezen als locatie voor een groot zonnepark.

Daarna zijn ontwikkelaar Sunvest en Energiek Heusden aan de slag gegaan om met de gemeente en alle betrokken partijen, zoals omwonenden, Natuurmonumenten, Natuur- en Milieuverenging en het Waterschap te praten over de inhoud en de landschappelijke inpassing van  het park. Ook werden, vanwege de corona-lockdown, digitale publieksavonden georganiseerd. Inmiddels zijn alle afspraken met partijen vastgelegd in overeenkomsten. De vergunningen zijn onherroepelijk geworden, de SDE++ subsidie is toegekend en de aansluiting op het elektriciteitsnet is contractueel vastgelegd.

Als gevolg van de lockdown in China en het binnenvallen van Rusland in Oekraïne zijn de geopolitieke omstandigheden daarna gewijzigd. En daardoor zijn ook een aantal uitgangspunten voor ons zonnepark veranderd. De prijs van zonnepanelen, de bouwkosten en het renteniveau zijn fors toegenomen en banken zijn voorzichtiger geworden met de financiering. Daarom moesten we op zoek om de haalbaarheid van het Zonnepark weer te verbeteren. Die oplossing hebben we gevonden door op het terrein van het zonnepark ook batterijen te gaan plaatsen die we gaan leasen. Daarmee wordt het mogelijk om de opbrengsten te verhogen door energie op te slaan, in te kopen en te verkopen op momenten dat de prijs daarvoor gunstig is. Ook dienen we daarmee het bredere maatschappelijke probleem van de onbalans in de totale vraag en aanbod van duurzame energie.

In de komende periode zijn naast het uitwerken van de leaseconstructie voor de batterijen, de technische engineering, de aanbesteding van het zonnepark, de bankfinanciering en de inleg van de lokale deelnemers (50% lokaal eigendom) de belangrijkste zaken die ingevuld moeten worden. Naar verwachting kan er in het eerste halfjaar van 2024 gestart worden met de bouw van het zonnepark.

Belangstelling?

Als je nu al kenbaar wilt maken dat je belangstelling hebt om financieel in het project deel te nemen, vul dan het aanmeldformulier in. Heb je nog vragen? Stuur dan even een mail naar info@energiekheusden.nl.

Aanmelden voor onze gratis nieuwsbrief kan hier.

Nog mooier vinden wij het als je Energiek Heusden in dit hele proces zou willen ondersteunen door lid te worden. Dat kost je slechts 15 euro per jaar. En in 2023 is dat zelfs helemaal gratis!
Hoe meer leden hoe meer invloed.

Stand van zaken

Voor de realisatie van Zonnepark Hooibroeken zijn al de nodige stappen gezet, maar er moeten ook nog een aantal belangrijke stappen gezet worden.

Gerealiseerde stappen

 • Nadat de gemeenteraad een “verklaring van geen bedenkingen” had afgegeven zijn door de gemeente op 5 oktober 2021 de omgevings- en bouwvergunning afgegeven.
 • Overeenstemming over het definitief inpassingsplan (mei ’21).
 • De anterieure overeenkomst waarin de privaatrechtelijke afspraken met de gemeente zijn vastgelegd. Het betreft o.a. over de bijdrage in de kosten van de gemeente en de basisafspraken rond 50% lokaal eigendom (juli ’21).
 • Eind september heeft de gemeenteraad gesproken over het plan en toegezegd tot 600.000 euro bij te springen als Energiek Heusden bij Financial Close nog niet alle benodigde middelen heeft weten op te halen. Ook zijn de afspraken over beheer en de besteding van de revenuen aan de orde geweest. Een en ander is begin oktober ’21 vastgelegd in de aanvullende overeenkomst tussen de gemeente en Energiek Heusden.
 • Eind oktober is bij de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) de SDE++ subsidie voor het park aangevraagd.
 • December 2021: de omgevingsvergunning is nu onherroepelijk!!
 • Eerste kwartaal 2022: SDE++ subsidie toegekend en aansluiting op het elektriciteitsnetwerk in contract geregeld.
 • April 2022 : de statutaire en reglementaire zaken binnen Energiek Heusden zijn op orde gemaakt en in de Algemene Ledenvergadering bekrachtigd.
 • September 2022: Pauze ingelast in de voorgang van de ontwikkeling. Dat als gevolg van gewijzigde geopolitieke omstandigheden waardoor de bouwkosten en het renteniveau fors zijn toegenomen. Ook zijn banken voorzichtiger geworden met financieren.  Lees meer

Nog te nemen stappen

 • Opstellen van een definitief project- en participatieplan op basis van het Zonnepark inclusief de plaatsing van batterijen.
 • Voorlopige uitgangspunt is dat In het vierde kwartaal van 2023  de aanbesteding en de financiële participatie (geld ophalen) zullen volgen. Deze stappen worden afgesloten met de Financial Close, waarmee dan alles gereed is voor de daadwerkelijke bouw.
 • In 2024 willen we dan het park gaan bouwen en aansluiten op het elektriciteitsnet van Enexis.