Over het project – stand van zaken

Op 6 april 2021 heeft de gemeente Heusden de locatie Polderweg 1 in Oudheusden aangewezen als locatie voor een groot zonnepark.

Daarna zijn ontwikkelaar Sunvest en Energiek Heusden aan de slag gegaan om met de gemeente en alle betrokken partijen, zoals omwonenden, Natuurmonumenten, Natuur- en Milieuverenging en het Waterschap te praten over de inhoud en de landschappelijke inpassing van  het park. Ook werden, vanwege de coronalockdown digitale publieksavonden georganiseerd. Inmiddels zijn alle afspraken met partijen vastgelegd in overeenkomsten. De vergunningen zijn inmiddels onherroepelijk geworden, de SDE++ subsidie is toegekend en de aansluiting op het elektriciteitsnet is contractueel vastgelegd.

In 2022 zijn de belangrijkste zaken de engineering, de aanbesteding en de bankfinanciering. Naar verwachting zal er begin 2023 gestart worden met de verkoop van certificaten, waarmee de inwoners en bedrijven uit Heusden financieel kunnen deelnemen in het zonnepark. In 2024 kan er dan gestart worden met de bouw van het zonnepark.

Belangstelling?

Als je nu al kenbaar wilt maken dat je belangstelling hebt om financieel in het project deel te nemen, vul dan het aanmeldformulier in. Heb je nog vragen? Stuur dan even een mail naar info@energiekheusden.nl.

Aanmelden voor onze gratis nieuwsbrief kan hier.

Nog mooier vinden wij het als je Energiek Heusden in dit hele proces zou willen ondersteunen door lid te worden. Dat kost je slechts 15 euro per jaar. Meld je hier aan als lid. Hoe meer leden hoe meer invloed.

Stand van zaken

Voor de realisatie van Zonnepark Hooibroeken zijn al de nodige stappen gezet, maar er moeten ook nog een aantal stappen gezet worden.

Gerealiseerde stappen

 • Nadat de gemeenteraad een “verklaring van geen bedenkingen” had afgegeven zijn door de gemeente op 5 oktober 2021 de omgevings- en bouwvergunning afgegeven.
 • Overeenstemming over het definitief inpassingsplan (mei ’21).
 • De anterieure overeenkomst waarin de privaatrechtelijke afspraken met de gemeente zijn vastgelegd. Het betreft o.a. over de bijdrage in de kosten van de gemeente en de basisafspraken rond 50% lokaal eigendom (juli ’21).
 • Eind september heeft de gemeenteraad gesproken over het plan en toegezegd tot 600.000 euro bij te springen als Energiek Heusden bij Financial Close nog niet alle benodigde geld heeft weten op te halen. Ook zijn de afspraken over beheer en besteding van de revenuen aan de orde geweest. Een en ander is begin oktober vastgelegd in de aanvullende overeenkomst tussen de gemeente en Energiek Heusden.
 • Eind oktober is bij de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) de SDE++ subsidie voor het park aangevraagd.
 • December 2021: de omgevingsvergunning is nu onherroepelijk!!
 • Eerste kwartaal 2022: SDE++ subsidie toegekend en aansluiting op het elektriciteitsnetwerk in contract geregeld.
 • April 2022 : de statutaire en reglementaire zaken binnen Energiek Heusden zijn op orde gemaakt en in de Algemene Ledenvergadering bekrachtigd.

Nog te nemen stappen

 • Opstellen van een definitief project- en participatieplan.
 • Verdere voorbereiding van de aanbesteding.
 • Begin 2023 volgen dan de aanbesteding en de financiële participatie (geld ophalen). Deze stappen worden afgesloten met de Financial Close, zodat dan alles gereed is voor de daadwerkelijke bouw.
 • In 2024 willen we dan het park gaan bouwen en aansluiten op het elektriciteitsnet van Enexis.

Realisatie Zonnepark Hooibroeken loopt vertraging op (14 sept. 2022)

Helaas loopt de realisatie van het Zonnepark Hooibroeken naar verwachting een klein jaar vertraging op. De enorm gestegen prijzen van zonnepanelen is de belangrijkste reden daarvoor. Lees meer.