Over ons

Energiek Heusden

Energiek Heusden is een coöperatie voor duurzame energie. De coöperatie bestaat uit een groep vrijwilligers die allemaal in de gemeente Heusden wonen. Samen willen wij inwoners, bedrijven en instellingen van Heusden ondersteunen bij de energietransitie: de overgang van fossiele energie naar duurzame energie. Sinds 2014 hebben we al een flink aantal projecten in gang gezet. Zo heeft onze coöperatie bijvoorbeeld een aantal projecten gerealiseerd met collectieve zonnepanelen op De Kubus in Oudheusden en de Caleidoscoop in Vlijmen. Daarnaast ondersteunen we via verschillende acties de verduurzaming van woningen en geven we advies bij de collectieve inkoop van zonnepanelen. Iedereen kan lid worden van Energiek Heusden. Energiek Heusden is zelf lid van de koepel van lokale energiecoöperaties Hart van Brabant en de landelijke koepel Energie Samen.

In een coöperatie nemen de leden met elkaar de besluiten over beleid, plannen en financiën. Dat gebeurt in de jaarlijkse ALV (Algemene Ledenvergadering). Het bestuur vertegenwoordigt de coöperatie en is verantwoordelijk voor het dagelijkse reilen en zeilen ervan. Ook stelt het bestuur plannen en projecten op, ziet toe op de uitvoering daarvan en legt daarover verantwoording af aan de ALV.

Samen Heusden duurzaam maken

Energiek Heusden wil met alle partijen en vertegenwoordigingen van inwoners, instellingen of bedrijven in Heusden samenwerken. Alle Heusdenaren, jong en oud, het bedrijfsleven en niet-commerciële organisaties in Heusden kunnen helpen om onze gemeente duurzaam te maken. Samen zijn we op weg naar een duurzame toekomst!

Wil je op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen en activiteiten: abonneer je dan op onze nieuwsbrief.

Wilt u meteen lid worden en ons daarmee steunen? Het lidmaatschap kost slechts € 10,- per jaar. En in 2024 is dat zelfs gratis! Aanmelden voor lidmaatschap.

Wilt u een actieve rol spelen in de coöperatie, wij zijn altijd op zoek naar energieke vrijwilligers met affiniteit voor energie en duurzaamheid.
Aanmelden als vrijwilliger.

Onze Visie

Lokale initiatieven helpen mee om samen de wereldwijde energieproblematiek op te lossen. Energietransitie van onderop.

Onze Missie

Samen Heusden duurzaam maken door:

 • Inwoners van de gemeente Heusden te betrekken, te stimuleren en te adviseren;
 • Oplossingen aan te dragen voor individuele en collectieve toepassingen;
 • Lokaal te doen wat lokaal kan en samenwerking te zoeken waar lokaal niet lukt.

Onze doelstellingen

 • Een energieneutrale gemeente Heusden bij voorkeur in 2030 en in ieder geval in 2050. 
 • Op alle fronten voldoen aan de doelen en de tijdlijn van het Energieakkoord. 
 • Actief zijn met het opwekken van duurzame energie, individueel en collectief;
 • Het Initiëren van besparingsacties; 
 • Het Inzetten van crowdfunding voor grotere collectieve projecten.
 • Het begeleiden van grotere projecten vanuit het perspectief en belang van
 • Heusden en haar inwoners, bedrijven en instellingen.

Onze kernwaarden

 • Duurzaam;
 • Lokaal;
 • Betaalbaar;
 • Transparant;
 • Onafhankelijk;
 • Betrouwbaar.

Waar zijn of worden we goed in

 • Stimuleren, enthousiasmeren, faciliteren en niet te vergeten uitvoerbaar maken;
 • Kennis verzamelen en delen;
 • Communiceren;
 • Crowdfunding;
 • Projectmatig werken, d.w.z. initiëren, beschrijven (PID) en uitvoeren.

Waarom een coöperatie?

Deze ondernemingsvorm

 • Is de beste juridische vorm om maatschappelijk en duurzaam te ondernemen met maximale betrokkenheid van de inwoners van de gemeente Heusden en maximale zeggenschap van de leden;
 • Is passend bij de ambities van Energiek Heusden en kan met de ambities meegroeien;
 • Maakt het mogelijk om onze leden te betrekken bij de financiering van projecten, waaronder Crowdfunding en Postcoderoos;
 • Maakt het mogelijk om samenwerking en/of partnerschappen aan te gaan met andere partijen, zoals dat al gebeurt met de gemeente Heusden, Hart van Brabant; Provincie Nrd. Brabant en Rabobank;
 • Sluit aan bij het nationale Energieakkoord van 2013, dat extra mogelijkheden biedt, zoals ondersteuning, financiering en subsidie.