Ledenraad

De ledenraad van Energiek Heusden bestaat uit een afvaardiging van de leden van Energiek Heusden. Ieder lid van Energiek Heusden kan zich hier voor aanmelden. De voorgedragen leden worden uiteindelijk verkozen door de Algemene Ledenvergadering. De ledenraad streeft ernaar een afspiegeling van de gemeente Heusden te zijn door bijvoorbeeld mensen te betrekken uit de verschillende gemeentekernen, Heusdense bedrijven of verenigingen. 

 Waar houdt de Ledenraad zich mee bezig? 

De ledenraad heeft jaarlijks een paar keer contact met het bestuur over actuele ontwikkelingen en over het afgelopen jaar. De leden worden op die manier geïnformeerd en kunnen dan ook kritische vragen stellen of advies geven. Bij grote besluiten die instemming van de ALV vereisen kan de ledenraad ook advies geven aan de ALV. 

Samenstelling Ledenraad:

Paul van Helvoort (voorzitter)
Mari de Kort (secretaris)
Jan de Kruijf
Niek Habraken
Mari de Wit
René de Munnik
Michiel Janson

Als lid van Energiek Heusden kun je de leden van de Ledenraad benaderen voor vragen over bijvoorbeeld ontwikkelingen rondom Energiek Heusden. Doe dit bij voorkeur via de secretaris. 

 Heb je belangstelling voor de energietransitie binnen de gemeente Heusden en wil je zelf ook een kleine bijdrage leveren? Meld je dan aan voor de ledenraad. Er kunnen ieder jaar nieuwe mensen gekozen worden voor de ledenraad. 

E-mail: ledenraad@energiekheusden.nl

Reglement Ledenraad.