Belangrijke stappen voor de ontwikkeling Zonnepark Hooibroeken

Intentieovereenkomst tussen Energiek Heusden en de gemeente

Beter financieel plaatje met batterijopslag


September vorig jaar moest Energiek Heusden samen met de grondeigenaar en ontwikkelaar Sunvest besluiten om de geplande bouw van Zonnepark Hooibroeken voorlopig uit te stellen. De belangrijkste reden was de enorme prijsstijging van de zonnepanelen waardoor het project financieel onder druk kwam te staan.

In de afgelopen maanden is de business case opnieuw veelvuldig tegen het licht gehouden. Daarbij is met name ook gekeken naar de inzet van batterijopslag. De eerste resultaten daarvan zijn hoopgevend en worden in de komende periode verder uitgewerkt. Daarna volgt een nieuwe planning voor de verdere ontwikkeling en bouw van het zonnepark.


Garantstelling door gemeente Heusden verlengd
Energiek Heusden vindt lokale invloed en zeggenschap bij de ontwikkeling van Zonnepark Hooibroeken erg belangrijk. Daarom streven we naar minimaal 50% lokaal eigendom en zeggenschap. Zodat ook de opbrengsten voor de helft ten goede komen aan de lokale gemeenschap. Om dit te realiseren moeten er via burgerparticipatie bij de inwoners en bedrijven in de gemeente wel voldoende financiële middelen worden opgehaald.

De gemeente Heusden vindt de realisatie van het zonnepark van maatschappelijk belang. Daarom heeft zij ter ondersteuning een financiële garantstelling afgegeven als het Energiek Heusden niet helemaal mocht lukken om de financiële middelen op te halen. Deze garantstelling was echter op 31 december 2022 verlopen. Daarom heeft de gemeente die garantiestelling verlengt tot eind 2023. Een belangrijke stap om het 50% lokaal eigendom te kunnen realiseren.


Energiegemeenschap
Los van de ontwikkelingen rondom Zonnepark Hooibroeken onderzoekt de gemeente de mogelijkheden om een energiegemeenschap op te richten. Lokale burgers, ondernemers en overheid zouden daarin een rol moeten krijgen. Hoe het model er precies uit gaat zien is nu nog niet duidelijk.
Als er voor de betrokken partijen een passend model ontwikkeld kan worden, dat realistisch en uitvoerbaar is, dan gaan partijen in gesprek over de inpasbaarheid van Zonnepark Hooibroeken en of Energiek Heusden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *