Marketing, Communicatie & Educatie

Marketing

Wat is marketing eigenlijk? Wel er zijn hiervoor minstens 20 verschillende definities te geven. Wij hebben het voor onszelf als volgt benoemd:
Het geheel van activiteiten die nodig zijn om goederen en/of diensten van de conceptfase tot aan de finale klant te brengen.

Wij onderscheiden hierbij de 5 P’s van marketing :

Product
Prijs
Plaats
Promotie
Proces

Communicatie

Wat, wanneer, naar wie en hoe? Zijn vragen die voor communicatie van belang zijn. In elke organisatie wil men weten wat men wanneer wil communiceren, aan wie men die communicatie wil richten en daarnaast ook via welke media. Communicatie  is nooit simpel en altijd onderhevig aan subjectiviteit.

Het aantal communicatiemogelijkheden is tegenwoordig dusdanig groot en de invloed zo omvangrijk, dat daar steeds overwogen en professioneel mee moet worden omgegaan.

Wij willen er voor zorgen dat de communicatie binnen Energiek Heusden, maar zeker ook naar buiten goed geregeld is en daardoor optimaal bijdraagt aan het bereiken van de doelstellingen van de coöperatie.

Educatie

Vanuit onze lokale betrokkenheid en sterke wens om deze wereld niet slechter over te dragen aan de volgende generatie dan dat wij hem hebben ontvangen, investeren wij graag en veel in Educatie. Het is voor ons vooral een middel om mensen bewust te maken van de onhoudbaarheid van onze huidige manier van omgaan met spreekwoordelijke ruimteschip. We consumeren er op los,  vaak zonder oog te hebben voor de kwetsbaarheid van onze planeet. En er zijn nog te veel mensen die niet overtuigd zijn van de urgentie van de energietransitie, sterker nog, er zijn veel mensen die zich achter cynische excuses verschuilen.
Met educatie voor jong en oud hopen wij, ook in Heusden, een grote “coalition of the willing” te creëren om ook hier de energietransitie mee vorm te geven.

E-mailadres werkgroep:communicatie@energiekheusden.nl