Samenwerken met partners

Om een project tot een succes te maken en invulling te geven aan de visie zonne-energie van de gemeente Heusden zijn er drie partijen nodig:

  • Een grondeigenaar die vanaf het begin enthousiast en gedreven is om 50% lokale eigendom en zeggenschap van het op zijn grond te ontwikkelen park te realiseren.
  • Een projectontwikkelaar die zijn nek uit durft te steken door 50% burgerparticipatie serieus te nemen en op basis van gelijkwaardigheid met een energiecoöperatie te willen ontwikkelen.
  • Een energiecoöperatie die de verantwoordelijkheid wil nemen om namens de gemeenschap in Heusden, bij de participatie-invulling de lokale belangen zo goed mogelijk te behartigen.

Gebleken is dat binnen het project Hooibroeken tussen de drie partijen een serieuze samenwerking is ontstaan met als eerste resultaat een doortimmerd projectplan en een set afspraken vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. Op basis daarvan hebben partijen een gezamenlijk gedragen aanvraag voor de toekenning van een projectlocatie ingediend bij de gemeente die in april 2021 als beste is geselecteerd. 

De samenwerking is daarna verder uitgebouwd met de inmiddels verkregen vergunning en we zien het vervolg de samenwerking de komende jaren dan ook met vertrouwen tegemoet.