Bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de coöperatie. Het stelt plannen en projecten op, ziet toe op de uitvoering daarvan en legt daarover verantwoording af aan de ledenraad. Het bestuur vertegenwoordigt de coöperatie.

Bestuur
Boven van links naar rechts: Bas Hagoort, Frie van Hulten, Rinus Zebregts, Harry vd Broek, Leo Boeren.
Onder van links naar rechts: Ronald Kamst, Lizette Wolters (adviseur)

Functieverdeling binnen het bestuur

Frie van Hulten: Voorzitter & Penningmeester

Rinus Zebregts: Secretaris

Harry van den Broek: Bestuurslid

Leo Boeren: Bestuurslid

Ronald Kamst: Bestuurslid

Bas Hagoort: Bestuurslid

Lizette Wolters: Adviseur

Werkgroepen

De thematisch samengestelde werkgroepen ontwikkelen projecten en brengen deze, na goedkeuring door het bestuur, tot uitvoering.   
Op dit moment zijn er vier werkgroepen. Voor elke werkgroep is een bestuurslid verantwoordelijk:

Reductie: Rinus Zebregts
Productie: Harry van den Broek
Sportaccommodaties: Rinus Zebregts
Marketing, Communicatie & Educatie: Leo Boeren