Deelnemen inwoners en bedrijven

Voor het financieren van het project is circa 15 miljoen euro nodig. We verwachten daarvan 85% bij een bank te kunnen lenen. Ontwikkelaar Sunvest en Energiek Heusden zullen daarom ieder ca € 1.200.000 euro investeren.

We hebben de Heusdense gemeenschap nodig om die € 1.200.000 euro bij elkaar te brengen om de 50% lokaal eigendom en lokale zeggenschap waar te kunnen maken. Energiek Heusden heeft er alle vertrouwen in dat er voldoende inwoners en bedrijven bereid zijn en de mogelijkheid hebben om dit bedrag bij elkaar te brengen. We krijgen er met z’n allen ook veel voor terug:

  • Op het ingelegde geld zal naar verwachting een rendement worden behaald van 4 tot 5%  op jaarbasis.
  • De instapdrempel om deel te nemen willen we laag houden zodat heel veel inwoners de mogelijkheid hebben om mee te doen. We hebben liever veel kleine deelnemers dan enkele grote. Voorlopig gaan we uit van een minimum inleg van € 250.
  • Winsten uit het project worden gestort in het Duurzaamheidsfonds Heusden. Het is de bedoeling dat deze gelden worden besteed aan projecten binnen Heusden die de duurzaamheid bevorderen.
  • We hebben als Heusdense gemeenschap, via Energiek Heusden, een bepalende stem in de ontwikkeling, de bouw en de exploitatie van het zonnepark.
  • Iedere deelnemer, die ook lid wordt van Energiek Heusden, heeft 1 medebepalende stem.

Doet u ook mee?

Daarover beslissen hoeft nu nog niet. Eerst zullen alle juridische zaken omtrent het project netjes geregeld moeten zijn. Daarnaast moeten voor de potentiële deelnemers de voorwaarden en risico’s van deelname klip en klaar bekend zijn. Dat duurt allemaal nog wel even.

U kunt nu uw belangstelling al kenbaar maken.

Nog mooier vinden wij het als je Energiek Heusden in dit hele proces zou willen ondersteunen door lid te worden. Dat kost je slechts 15 euro per jaar. Hoe meer leden hoe meer invloed.