Deelnemen inwoners en bedrijven

Voor het financieren van het project is ruim 17 miljoen euro nodig. We verwachten dat de  ontwikkelaar Sunvest en Energiek Heusden ieder ongeveer
€ 950.000 zullen moeten investeren.

We hebben de Heusdense gemeenschap nodig om die € 950.000 euro bij elkaar te brengen om het 50% lokaal eigendom en de lokale zeggenschap waar te kunnen maken. Energiek Heusden heeft er alle vertrouwen in dat er voldoende inwoners en bedrijven bereid zijn en de mogelijkheid hebben om dit bedrag bij elkaar te brengen.

We krijgen er met z’n allen ook veel voor terug:

  • Op het ingelegde geld zal naar verwachting een rendement worden behaald van 6 tot 7%  op jaarbasis.
  • De instapdrempel om deel te nemen willen we laag houden zodat heel veel inwoners de mogelijkheid hebben om mee te doen. We hebben liever veel kleine deelnemers dan enkele grote. Voorlopig gaan we uit van een minimum inleg van € 250.
  • Winsten uit het project worden gestort in het Duurzaamheidsfonds Heusden. Het is de bedoeling dat deze gelden worden besteed aan projecten binnen Heusden die de duurzaamheid bevorderen.
  • We hebben als Heusdense gemeenschap, via Energiek Heusden, een bepalende stem in de ontwikkeling, de bouw en de exploitatie van het zonnepark.
  • Iedere deelnemer, die ook lid wordt van Energiek Heusden, heeft 1 medebepalende stem.

Doe je ook mee? Kijk op www.zonophooibroeken.nl voor de meest actuele informatie over het project.