Warmtescans: stand van zaken

Warmtebeeldfoto’s: mooi plaatje of inzicht?

Op dit moment zijn we met drie coaches bezig met het maken van afspraken voor warmtebeeldfoto’s. Van de 83 aanmeldingen van vorig jaar zijn er inmiddels 48 bezocht of gepland. Hopelijk kunnen we iedereen bezoeken voordat de lente begint.

De camera die we gebruiken maakt tegelijk een digitale en een infrarood opname. Daardoor is goed te zien waar warmte ontsnapt of koude binnenkomt. Eerst maken we foto’s van de buitenzijde om warmtelekken op te sporen. We doen dit het liefst samen met de bewoner die meteen de aandachtspunten kan noteren. Daarna maken we foto’s van de binnenkant om koudebruggen te traceren.

Een belangrijk onderwerp is het vervangen van gewoon dubbelglas door HR++ glas. De energiewinst die kan worden behaald is vaak beperkt maar we horen van deelnemers die het toch hebben gedaan dat met name het comfort verbetert, waarschijnlijk door het verdwijnen de koudeval.

De buitenopnames vertonen meestal maar beperkte temperatuurverschillen. Ook is het lastig om lekken in de gevels op te sporen. Warmtelekken in de spouw kunnen meerdere oorzaken hebben. Aanvullend onderzoek door middel van inkijk-camera’s door een professioneel bedrijf kunnen beter inzicht geven.

De binnenopnames laten vaak koudebruggen zien bij deuren en ramen. Ook zie je verschillen in temperaturen bij de aansluiting van vloeren, wanden en plafonds. Opvallend goed in beeld komen de leidingen van de vloerverwarming waardoor verschillen soms zichtbaar worden. De foto’s kunnen we nadien met speciale software nog verder analyseren waarna deze met eventuele opmerkingen naar de deelnemer worden gemaild.

De aanbevelingen betreffen vooral het verbeteren of vervangen van de tochtprofielen en hang- en sluitwerk waarmee de eerste winst kan worden geboekt. Ook komen vaak het (hoge) energieverbruik aan bod en geven we tips waar de grootverbruikers zitten. Bijvoorbeeld de pomp van de vloerverwarming, de quooker, de (oudere) ventilatiebox of de verlichting. Ook andere plannen komen ter sprake zoals de aanschaf van zonnepanelen, het elektrisch gaan verwarmen/koelen door middel van airco (lucht-lucht warmtepomp) of een (hybride)warmtepomp. We proberen daar zoveel mogelijk ook meteen antwoord op te geven of informatie door te sturen.

Het blijkt dat de meeste mensen die we hebben bezocht al de nodige stappen hebben gezet en het effect van die maatregelen willen zien. Dan kan deels via de opnames maar vooral door het energieverbruik te volgen. En daarom adviseren we vaak de aanschaf van energieverbruiksmeter die vaak voor een paar tientjes waarmee je het energieverbruik direct kunt meten. Want meten is weten!

Tekst: Sjef van Herpt