Stand van Zaken

Voor de realisatie van Zonnepark Hooibroeken zijn al de nodige stappen gezet, maar er moeten ook nog een aantal stappen gezet worden. Hieronder zie je de stand van zaken medio juni 2022.

Gerealiseerde stappen

 • Nadat de gemeenteraad een “verklaring van geen bedenkingen” had afgegeven zijn door de gemeente op 5 oktober 2021 de omgevings- en bouwvergunning afgegeven.
 • Overeenstemming over het definitief inpassingsplan (mei ’21).
 • De anterieure overeenkomst waarin de privaatrechtelijke afspraken met de gemeente zijn vastgelegd. Het betreft o.a. over de bijdrage in de kosten van de gemeente en de basisafspraken rond 50% lokaal eigendom (juli ’21).
 • Eind september heeft de gemeenteraad gesproken over het plan en toegezegd tot 600.000 euro bij te springen als Energiek Heusden bij Financial Close nog niet alle benodigde geld heeft weten op te halen. Ook zijn de afspraken over beheer en besteding van de revenuen aan de orde geweest. Een en ander is begin oktober vastgelegd in de aanvullende overeenkomst tussen de gemeente en Energiek Heusden.
 • Eind oktober is bij de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) de SDE++ subsidie voor het park aangevraagd.
 • December 2021: de omgevingsvergunning is nu onherroepelijk!!
 • Eerste kwartaal 2022: SDE++ subsidie toegekend en aansluiting op het elektriciteitsnetwerk in contract geregeld.
 • April 2022 : de statutaire en reglementaire zaken binnen Energiek Heusden zijn op orde gemaakt en in de Algemene Ledenvergadering bekrachtigd.

Nog te nemen stappen

 • Opstellen van een definitief project- en participatieplan.
 • Verdere voorbereiding van de aanbesteding.
 • Eind 2022 – begin 2023 volgen dan de aanbesteding en de financiële participatie (geld ophalen). Deze stappen worden afgesloten met de Financial Close, zodat dan alles gereed is voor de daadwerkelijke bouw.
 • In de eerste helft van 2024 willen we dan het park gaan bouwen en aansluiten op het elektriciteitsnet van Enexis.