Drukbezochte Algemene Ledenvergaderingen in De Mand op 17 april 2023

Op 17 april j.l. vonden de Algemene Ledenvergaderingen van Zon op Heusden en Energiek Heusden plaats.

Zon op Heusden
De jaarrekening 2022 liet mede vanwege de enorm hoge stroomprijzen een mooi positief resultaat zien van
€ 21.113. In de vergadering is besloten om uit de winst een eenmalige uitkering van € 20 per certificaat te verstrekken. Verder zijn er twee nieuwe bestuursleden benoemd: Bert Lommers en Leo Rodenburg. Zij zullen na een inwerkperiode de huidige bestuursleden van Energiek Heusden in het bestuur van Zon op Heusden gaan vervangen. Het jaarverslag werd onder applaus door de vergadering vastgesteld.

Energiek Heusden
Met ruim 70 aanwezigen was het een zeer goed bezochte vergadering. Voorzitter Frie van Hulten stond in een kort In Memoriam stil bij het veel te vroeg overlijden van Edwin Kooyman, voorzitter van de Ledenraad. Daarna presenteerde Frie o.a. het jaarverslag over 2022. Er is een klein verlies geleden van € 4.753. Dit verlies werd met name veroorzaakt door verminderde inkomsten voor dienstverlening aan de Gemeente. En door een investering is een verbeterd systeem voor o.a. de ledenadministratie (Econobis). Dit systeem kan straks ook gebruikt worden voor de uitgifte van certificaten voor het zonnepark Hooibroeken. Onder applaus werd de jaarrekening goedgekeurd. Verder werden Ronald Kamst en Bas Hagoort benoemd als nieuwe bestuursleden. Leo Boeren werd herbenoemd voor een nieuwe termijn.

De voorzitter gaf ook nog een update over zonnepark Hooibroeken. Het zonnepark wordt zeer waarschijnlijk uitgebreid met batterijen om de business case te verbeteren. Als gevolg van de enorm gestegen prijzen voor zonnepanelen en de gestegen rente werd de realisatie van het zonnepark eerder uitgesteld. De verwachting is nu – als alles meezit – dat er in het eerste kwartaal van 2024 gestart kan worden met de bouw van het zonnepark.

Paul van Helvoort gaf een korte uitleg over de rol en de activiteiten van de Ledenraad. De vier kandidaten voor de ledenraad zijn allen gekozen: Mari de kort, Mari de Wit, René de Munnik en Michiel Janson. Niek Habraken werd voor een jaar herbenoemd.

Sjef van Herpt verzorgde een presentatie over de uitvoering van de warmtescans. De animo voor deze service was enorm groot, waardoor er een aantal leden op de wachtlijst is geplaatst. Deze zullen in het najaar aan de beurt komen en mogelijk volgt er nog een nieuwe actie.

Als afsluiting verzorgde Harry van den Broek een presentatie over warmtepompen. Wat komt er allemaal bij kijken om over te stappen op een (hybride) warmtepomp? En welke afwegingen moeten gemaakt worden voordat je overstapt op een warmtepomp?

De vergadering werd afgesloten met een hapje en een drankje.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *