Stappenplan schenken Hooibroekencertificaten

Als eigenaar van Hooibroekencertificaten heb je de mogelijkheid om certificaten te schenken aan je (klein)kind of een andere begunstigde; hierna te noemen ‘ontvanger’.  Omdat het om een ‘financieel product’ gaat zijn er wel enkele formele spelregels aan verbonden. In onderstaand stappenplan leggen we uit hoe je de certificaten kunt schenken (‘overdragen’).

Stap 1.

Vul op onderstaande formulier in hoeveel certificaten je wilt overdragen. Als de ontvanger nog minderjarig is, dan moet ook de wettelijk vertegenwoordiger ingevuld worden. Je ontvangt per email een bevestiging van je aanvraag. In het geval van een minderjarige ontvanger ontvangt ook de wettelijk vertegenwoordiger  een e-mail.

Als de ontvanger meerderjarig is dan ontvangt hij/zij een bevestiging van de beoogde schenking met het verzoek deze schenking formeel te accepteren en om zich aan te melden als lid.

Stap 2. (alleen van toepassing als de ontvanger minderjarig is)

De wettelijk vertegenwoordiger – voor zover van toepassing – moet zich als zodanig bij ons melden en gebruikt daarvoor het in de bevestigingsmail vermelde aanmeldformulier.  Op dit formulier verklaart de wettelijk vertegenwoordiger:

  • Inderdaad de wettelijk vertegenwoordiger van de ontvanger te zijn;
  • In te stemmen met de schenking aan de ontvanger;
  • Kennis te hebben genomen van de voor Hooibroeken van toepassing zijnde Participatievoorwaarden en het Informatiedocument.

Aan de wettelijk vertegenwoordiger wordt ook gevraagd om er voor te zorgen dat de ontvanger wordt aangemeld als lid van Energiek Heusden door middel van het aanmeldformulier. Het IBAN-nummer vragen we niet om contributie te innen (die is bij 18 jaar of jonger immers nihil), maar om de jaarlijkse uitkering op de certificaten over te kunnen maken. Alle communicatie over de certificaten verloopt via de wettelijk vertegenwoordiger en niet rechtstreeks naar de minderjarige ontvanger. We verwachten dat de wettelijk vertegenwoordiger de minderjarige ontvanger waar nodig informeert.

Stap 3.

Als de hiervoor genoemde formulieren volledig ingevuld zijn ontvangen,  dan zetten wij de certificaten over naar de ontvanger en zullen we de schenker, de wettelijk vertegenwoordiger van de minderjarige ontvanger of de meerderjarige ontvanger zelf, bevestigen dat de schenking is afgewikkeld. De schenker kan via de online portal de status van zijn of haar resterende certificaten inzien. Ook de wettelijk vertegenwoordiger en de meerderjarige ontvanger krijgen toegang tot de online portal om de status van de certificaten in te kunnen zien.

Schenken van certificaten

Gegevens schenker
Ontvanger van certificaten 1
DD slash MM slash JJJJ