Energiecoaches gaan weer aan de slag

We gaan weer van start met keukentafelgesprekken.

Sinds kort hebben we Heusden weer een aantal gediplomeerde vrijwillige energiecoaches ter beschikking. Het is de bedoeling dat onze energiecoaches bij u thuis met u in gesprek gaan over de energietransitie in het algemeen en jouw besparingsmogelijkheden in het bijzonder. Onze coaches zijn goed opgeleide vrijwilligers die je begeleiden bij het in kaart brengen van de mogelijkheden en onmogelijkheden van je woning als het gaat om energiebesparing en verbetering van het comfort.

Zij kunnen je tips geven over de prioritering van de te nemen maatregelen en je helpen bij het maken van je plan van aanpak voor de woning. Uiteraard beslis je zelf over de verdere uitvoering.

Als coöperatie heeft Energiek Heusden geen winstoogmerk en is het keukentafelgesprek gratis. Wel gaan we er daarbij van uit dat je lid bent of lid wordt van onze coöperatie. Voor de kosten hoef je het niet te laten; het eerste jaar is namelijk gratis en daarna betaal je slechts € 10,00 per jaar. Je bent dan lid van een coöperatie die als doel heeft de inwoners van Heusden te ondersteunen bij de soms complexe energietransitie. Ook zijn wij als initiatiefnemer betrokken bij diverse duurzame projecten in de gemeente Heusden. De meest recente daarvan is de ontwikkeling van Zonnepark Hooibroeken waarvan 50% via onze coöperatie, eigendom wordt van de Heusdense gemeenschap. Kortom, reden genoeg om lid te worden als je dat nog niet bent.

Meld je via onderstaand formulier aan voor een keukentafelgesprek met een energiecoach.

Disclaimer: De tips van onze coaches zijn uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en mogen niet worden beschouwd als professioneel advies. Energiek Heusden aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of omissies. Voor specifiek advies wordt geadviseerd een gekwalificeerde professional te raadplegen.

Aanvraag bezoek energiecoach

Naam(Vereist)
Adres(Vereist)