De Kubus snel van het gas af

De Kubus is de volgende ‘energie- slurper’ die de gemeente Heusden aan gaat pakken. Twee andere grootgebruikers zijn al van het gas af: sportzaal De Vennen in Drunen en zwembad Die Heygrave in Vlijmen. Ter vergelijking, het gasloos maken van Die Heygrave levert een besparing op van 122.000 kuub gas per jaar.

De Kubus zit daar dus wel flink onder, maar toch is er sprake van een fikse bezuiniging. Voor het zover is moet er nog wel het een en ander gebeuren. De politiek moet eerst bijna 224.000 euro beschikbaar stellen om alle voorbereidingen te gaan starten, inclusief het maken van tekeningen. De bedoeling is dat de gemeenteraad eind dit jaar een uitgewerkt plan krijgt voorgelegd, inclusief de kosten.

Ook is dan al bekend wie in principe de klus gaat klaren. Als er een definitief ‘ja’ komt, kan de aannemer aan de slag. De werkzaamheden worden in principe in de zomer uitgevoerd. ,,Al is niet uitgesloten dat we iets eerder beginnen of iets later klaar zijn”, aldus wethouder Martijn van Esch.

Maximale isolatie
De Kubus wordt ook ‘maximaal geïsoleerd’ en krijgt ledverlichting. Verder krijgt gymnastiekvereniging Inion in de hal een zogeheten landingskuil. In zo’n kuil, gevuld met blokken van schuimrubber, maken turners een zachte landing. Om deze voorziening te betalen is de contributie al verhoogd.

Naast Inion maken onder meer ook basisscholen er gebruik van. Die laatste hadden het liefst gezien dat er een nieuwe sporthal zou worden gebouwd bij hun nieuwe scholen, maar volgens de gemeente wordt dat te duur. ,,De scholen kunnen leven met ons besluit om De Kubus te verduurzamen in plaats van af te breken en nieuw te bouwen”, aldus Van Esch.

Aan de voorkant van De Kubus zijn nu nog (kantoor)ruimtes, waar de wijkwinkel van Bijeen is ondergebracht. Die verdwijnen, de wijkwinkel verhuist naar een nieuw te bouwen multifunctionele accommodatie (mfa). Die komt te staan bij de twee nieuwe scholen die momenteel zo’n 150 meter verderop verrijzen. Wanneer de bouw van de mfa start is nog niet bekend.

Van Esch houdt een flinke slag om de arm als het gaat om de kosten van de verbouwing en verduurzaming van De Kubus. ,,We denken nu aan zo’n 1,5 miljoen euro. Maar dat zal sterk afhangen van wat we precies gaan doen, dat gaan we nu eerst onderzoeken.”

Deel zonnepanelen verdwijnt
Waar in elk geval een oplossing voor moet komen zijn de zonnepanelen die vijf jaar geleden op het dak van De Kubus zijn geplaatst. Vooral vanwege de sloop van de kantoorruimtes is er geen plaats meer voor 87 van de 250 zonnepanelen. ,,We zijn in overleg met Energiek Heusden om een oplossing te bedenken”, stelt Van Esch. ,,Het komt in elk geval goed.”

Bron: Brabants Dagblad