Agenda ALV Zon op Heusden

Datum: 17 april 2023
Tijd: 18.30 uur
Locatie: Buurthuis de Mand, Jan Steenstraat 2, Vlijmen (Vliedberg)

AGENDA

 1. Opening
 2. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 4 april 2022 (bijlage ZoH1)
 3. Jaarrekening 2022
  a. Presentatie cijfers 2022 (bijlage ZoH2)
  b. Jaarrekening 2022 (bijlage ZoH3)
  c. Vaststelling en decharge
 4. Productiecijfers 2018 – 2022 (bijlage ZoH4)
 5. Bestuurssamenstelling en -verkiezing (bijlage ZoH6 )
 6. Rondvraag
 7. Sluiting om uiterlijk 19.30 uur

Graag aanmelden voor de vergadering: klik hier.